Vi konkurerrar med era egna fastighetsinvesteringar!
Våra kunder hyr hus och använder "investeringspengarna" i kärnverksamheten.
Hyr lokalerna och få bättre ekonomi!
Kundanpassade hyresavtal
Inga investeringar för hyresgästen - inga lån
Kostnader endast under nyttjandetiden
Kontroll över kostnaderna


Skola, förskola eller annan verksamhet? Prefabricerade hus som anpassas till aktuell verksamhet och befintlig bebyggelse. Husen uppfyller alla byggnormer och krav.


Vi är inte i barackbranschen