Dag 1
"Upp-packning av sektionerna". Kranbil är på plats.