Dag 1
Grunden är färdigställd av lokala entreprenörer och första hussektionen levereras.