Vår affärsidé och verksamhet


Vår affärsidé är att leverera och långtidsuthyra specialanpassade hus på hyresgästens mark - bättre och fördelaktigare än andra.

Våra kunder är kommuner, myndigheter och större företag.

Kvaliteten på våra hus garanteras av vår husfabrikant som är en av nordens största tillverkare av prefabricerade hus.

Husen skräddarsys för att passa våra kunders behov. Husen går att flytta och verksamheten kan ändras om så planeras från början. En förskola kan t ex flyttas och omvandlas till skola med en enkel ombyggnad. Husen uppfyller alla byggnormer för permanent byggnation.

Detta innebär ofta att kunderna inte vill byta lokaler i första taget. Detta inte minst beroende på att våra hus är riktiga sparbössor jämfört med egna konventionella byggnader.